.
 
پیام رهبری
پیوندهای مفیدتبریز 2018

***برای اطلاع از فعالیتهای روزانه نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی و مطالب متنوع از بخش کشاورزی استان به کانال تلگرام نظام صنفی استان مراجعه نمایید ***


مهندس غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی در دوازدهمین کنفرانس اعضای معاهد کنوانسیون مقابله با بیابان زایی سازمان ملل متحد در آنکارا به عنوان نماینده قاره آسیا در تدوین بیانیه نهایی کنفرانس جهانی انتخاب شد.
به گزارش دبیرخانه نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی  مهندس غلامرضا نوری قزلجه نایب رئیس کمسیون کشاورزی و نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی در میزگرد نمایندگان پارلمانها در دوازدهمین کنفرانس اعضای معاهد کنوانسیون مقابله با بیابان زایی سازمان ملل متحد در آنکارا به تبیین عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از سرزمین و پیشنهادات کشورمان برای مبارزه موثر با این چالش پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایرنا، وی با اشاره به اینکه جهان عاری از تخریب سرزمین به عنوان یکی از راهبردهای توسعه پایدار پسا 2015 بر اهمیت احیای اراضی در معرض تخریب و جلوگیری از تخریب از طریق توجه به معیشت پایدار جوامع تاکید می نماید، گفت: جمهوری اسلامی ایران در نیم قرن گذشته برای حفاظت از سرزمین اقدامات گسترده ای را در چارچوب برنامه های حفاظت و توسعه عرصه های منابع طبیعی کشور انجام داده است که ماحصل آن علاوه بر حفظ خاک در حوزه های آبخیز بحرانی کشور ، کنترل فرسایش بادی ، جلوگیری از هجوم ماسه های روان به شهرها و روستاهای حواشی مناطق کویری، مدیریت مراتع و تقویت تشکلهای مردم نهاد و جوامع محلی ، ایجاد بیش از 2 میلیون هکتار جنگل در مناطق بیابانی بوده است.
او گفت: در سنوات اخیر فعالیتهای چشمگیری در جهت اجرای مفاد کنوانسیون در ابعاد مختلف در کشور صورت گرفته که از آن جمله می توان به تدوین سیاست های ملی مقابله با بیابان زایی و درج مفاد کنوانسیون، در متن برنامه های توسعه کشور بویژه در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که این رویکرد در تدوین برنامه ششم توسعه کشور نیز دنبال می گردد، اشاره کرد.
مهندس نوری با اشاره به اقدامات انجام شده در سطوح مختلف سیاستگزاری و برنامه ریزی نمایانگر عزم جمهوری اسلامی در تحقق اهداف مقابله با تخریب سرزمین، گفت: تدوین سیاست های ملی مقابله با بیابان زایی، گسترش تحقیقات پیرامون گونه های مناسب و مقاوم به شوری و خشکی، اصلاح سیاستهای کشاورزی در مناطق خشک، ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهاد های متولی کنوانسیونهای تنوع زیستی، مقابله با بیابانزائی و تغییرات اقلیمی، تدوین قوانین مرتبط با حفاظت از اراضی و ممانعت از تغییر بی رویه کاربری، تدوین قوانین و ضوابط مربوط به الزام انجام ارزیابی زیست محیطی دراجرای پروژه ها، تدوین ضوابط و استانداردهای مرتبط با مدیریت منابع در مناطق خشک، تدوین قوانین مرتبط با توسعه انرژی های نو و جایگزین، آماده سازی برنامه جامع سازگاری با خشکسالی، ایجاد سامانه بومی پایش بیابانزایی تخریب سرزمین و خشکسالی و تدوین قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی را جمله این اقدامات توصیف کرد.
وی تصریح کرد: بررسی تاثیر تغییرات آب و هوایی بر طبیعت و سیستم های انسانی در تمام قاره ها و اقیانوس ها نشان می دهد که هیچ کسی بر روی سیاره زمین نمی تواند از تاثیرات آب و هوایی به دور باشد بر اساس گزارش ها، گرم شدن کره زمین سلامت جامعه و سلامت محصولات کشاورزی را در بسیاری از مناطق بشدت تهدید خواهد کرد و موارد خشکی مانند آنچه که در روسیه دیده شده است، بیشتر خواهد شد. در مقایسه با صد سال پیش که وضعیت کاملا با امروز متفاوت بود، باید در حال تغییر رفتار خود باشیم و تغییر چیزی است که تحت هر شرایط و در هر زمانی ناگزیر از آنیم. آنقدرها هم که فکر می کنیم کار چالش برانگیز و مشکلی نیست.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از راه حلها برای مقابله با تغییرات آب وهوایی وانطباق با آن که میتواند مطرح باشد، ترمیم زمینهای تخریب شده است . زمین در معرض خطر است، تخریب زمین، کاهش در کیفیت و ظرفیت تولیدی زمین و خاک با توجه به شرایط آب و هوایی، فعالیت های انسانی از قبیل جنگل زدایی، کشاورزی ناپایدار و معدن کاری بسیار زیاد، با سرعت به یکی از بزرگترین چالش های قرن 21 تبدیل شده و اکنون دو میلیارد هکتار زمین در کره مسکون معادل منطقه ای بزرگ تر از امریکای جنوبی در حال تخریب است، از این مساحت 500 میلیون هکتار زمین های کشاورزی رها شده اند.
با جمعیت 9?5 میلیاردی جهان تا سال 2050، فرسایش زمین، فشار جمعیت و تغییر آب و هوا به طور فزاینده ای منابع طبیعی ما را فراتر از ظرفیت آن تحت فشار قرار می دهد، گندم زارهای موجود به ازای هر فرد با تخریب متوسط و یا شدید در حال کاهش است، با از بین رفتن سالانه 52 درصد از زمین های کشاورزی و بیش از 12 میلیون هکتار، پیش بینی می شود تقاضاها برای منابع بسیار مهم تولید غذا، سوخت، فیبر و آب افزایش یابد.
هنگامی که زمین دیگر تولید کننده نباشد، جنگل ها از بین می رود، هنگامی که زمین های کشاورزی تخریب می شوند، تولید کنندگان به سمت زمین های بکر می روند که اغلب عواقبی مضر مانند از دست دادن پوشش جنگلی و تولید گازهای گلخانه ای اضافی (GHG) دارد.
ترمیم و بازگرداندن زمین های تخریب شده به شکل اول، برای آب و هوا بسیار مهم است چرا که زمین منبع طبیعی بنیادی و مایه معیشت و غذای میلیاردها نفر مردم جهان است، خاک و زمین نقشی کلیدی در توجه به نابرابری اقتصادی، حفظ تنوع زیستی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی جهانی دارند.
با استفاده از شیوه های ابتکاری کشاورزی، زمین را می توان به دارایی با ارزش تبدیل کرد و جوامع محلی را در بخش مالی هماهنگ با توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست بهره مند ساخت.
از مزایای دیگربرای ترمیم زمین های تخریب شده، فراتر از تولید، ایجاد درآمد برای استفاده پایدار زمین و حفاظت از اکوسیستم های حیاتی است، این مسئله کاهش انتشار گازها بر اثر مدیریت نادرست زمین و بهبود مواد غذایی، انرژی و امنیت آب را نوید می دهد.
نزدیک به یک چهارم از انتشار گازهای گلخانه ای جهانی به دلیل کشاورزی، جنگلداری و دیگر استفاده ها از زمین بکر ایجاد شده است.
نماینده مجلس در نشست نمایندگان مجالس کشورها در نشست های مبارزه با بیابان زایی گفت: روشن است که باید به فرسایش زمین به عنوان یک مساله جدی و فوری توجه شود، سازمان ملل متحد اهمیت این موضوع برای اهداف توسعه پایدار را (SDGs) ، به رسمیت می شناسد، فقط یک رویکرد مدیریتی با چشم انداز پایدار می تواند عدم تأثیر تخریب زمین (LDN) را تایید و وضعیت منابع زمین را حفظ و هر جا را که ممکن است بهبود بخشد، با این حال، امنیت مالی برای حمایت از این برنامه در مقیاس گسترده، یک مشکل عمده است. مکانیسم جهانی (GM) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با بیابان زایی (UNCCD) و برای پاسخ به این چالش، صندوق LDN یا صندوق ترمیم زمین های تخریب شده خواهد بود.
رویکرد متوازن بین همه بخش های استفاده از زمین از جمله کشاورزی پایدار، مدیریت دام پایدار، جنگل زراعی، جنگلداری پایدار، انرژی تجدید پذیر، توسعه زیرساخت ها، گردشگری کشورهای عضو اکو و موارد دیگر باید مورد توجه صندوق باشد. و ملاحظات سودمند کلیدی برای سرمایه گذاران خصوصی در حد متوسط بازده بازار هدف قرار گیرد، مهمتر اینکه تبدیل دارایی های نهفته زمین به دارایی های مولد، توانمند سازی زمین داران و زمین کاران برای ایجاد یا گسترش مدل کسب و کار سود آور و پایدار بر روی زمینی باشد که قبلا تخریب یا رها شده و عملکرد ضعیفی دارد، بایدهدف اصلی باشد.
مهندس نوری در ادامه با اشاره به اینکه اهمیت موضوع در جمهوری اسلامی ایران به حدی است که مقام عالی رهبری آن در سال گذشته یک جلسه مهمی با احضار همه مسولین ذیربط با زمین و منابع طبیعی و محیط زیست تشکیل دادند و به این مسائل و چالشها پرداخت فرمودند، گفت: هر حال ما بر همه پیشنهادات خودمان از جمله لزوم تقویت همکاریهای منطقه ای بین کشورهای همسایه با شرایط وچالشهای اقلیمی مشابه، تأکید بر افزایش مشارکت مردم وNGO ها، ایجاد صندوق سرمایه گذاری برای مقابله با بیابان زائی وترمیم زمینهای تخریب شده. اصرار داریم و امیدواریم در تدوین بیانیه پایانی مورد توجه قرار بگیرند.
درپایان نشست روز اول ، نماینده کشورمان بعنوان نماینده قاره آسیا در کمیته تدوین بیانه پایانی انتخاب شد و در اولین جلسه کمیته مذکور کلیه پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
همایش مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل با حضور نمایندگانی از ایران و اکثر کشورهای عضو سازمان ملل و شرکت بیش از 8500 تن از مقامات بلندپایه دولتی، نمایندگان مجلس، کارشناسان، دست اندرکاران محیط زیست و سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه محیط زیست در آنکارا برگزار شد.
جمهوری اسلامی ایران را در این نشست ها خداکرم جلالی معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور نمایندگی می کند.
همایش از هفته پیش شروع شده ولی نشست وزیران این همایش روز گذشته سه شنبه با شرکت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گشایش یافت. پروفسور ویسل اروغلو وزیر جنگلها و امور آب ترکیه میزبان این نشست بود.
سازمان ملل متحد با دوازدهمین نشست کنفرانس طرف های کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی (COP12) می کوشد مبارزه با بیابان زایی و فرسایش خاک را در دستور کار جهانی قرار دهد.طبقه بندی: اخبار استان، گزارش،
برچسب ها: کنفرانس، غلامرضا نوری، نمایندگان مجلس، بستان آباد،
دنبالک ها: پایگاه اطلاع رسانی مهندس غلامرضا نوری،
[ پنجشنبه 30 مهر 1394 ] [ 02:25 ب.ظ ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره ما

سامانه اطلاع رسانی نظام صنفی کارهای کشاورزی استان آذربایجان شرقی به منظور برقراری ارتباط دو سویه با كشاورزان عضو نظام صنفی كشاورزی و همکاران نظام صنفی در سراسر استان ایجاد و راه اندازی شده است. لذا از كلیه عزیزان درخواست می شود هرگونه اخبار فعالیت ،پرسش و یامشكلات و پیشنهادات خود را ازطریق این سامانه با هیئت مدیره نظام صنفی استان درمیان بگذارند.

برای طرح پیشنهادات وانتقادات و مشكلات خود از گزینه "تماس با ما" استفاده نمایید.همچنین نظرات خود را در مورد هر مطلب می توانید درقسمت " نظر دهید" ارائه كنید.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
صفحات غیرفعال

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic